Čistenie kanalizácií - Západoslovenský kraj
Viac ako tisícky spokojných zákazníkov
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
Oblúková 1832/31 917 01
Trnava

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

NA ZÁKLADE NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. - ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV S PLATNOSŤOU OD 30.01.2018 S ÚČINNOSŤOU OD 25.05.2018 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. DODRŽIAVA STANOVENÉ PRAVIDLÁ O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Na základe zákona o ochrane osobných údajov si máte právo kedykoľvek vyžiadať informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, aktuálny stav, prípadne právo na aktualizáciu, vymazanie, alebo blokáciu Vašich osobných údajov.

V prípade akéhokoľvek zistenia, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v akomkoľvek rozpore s ochranou Vášho osobného / súkromného života, (prípadne sú dáta nepresné), máte právo požiadať KRTKOVANIE ZSK s.r.o. o následnú nápravu daných skutočností.

V prípade nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytnete / prípadne ste poskytli našej spoločnosti nás kontaktuje emailom na gdpr@krtkovaniezsk.sk

GOOGLE SEARCH CONSOLE

Webová lokalita krtkovaniezsk.sk využíva službu Google Search Console len za účelom analýzy návštevnosti a rôznych iných štatistických údajov o návštevnosti web stránky krtkovaniezsk.sk . Pri využívaní tejto služby nezískavame Vaše osobné údaje...


GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS

Webová lokalita krtkovaniezsk.sk využíva službu Google Universal Analytics len za účelom analýzy návštevnosti a rôznych iných štatistických údajov o návštevnosti web stránky krtkovaniezsk.sk .Pri využívaní tejto služby nezískavame Vaše osobné údaje.


NONSTOP ČISTENIE A MONITORING KANALIZÁCIE!

Aj počas víkendov a sviatkov!